Adal multiservice sin logo. BILDE.

Om oss

Adal Multiservice AS er eid av den ideelle Stiftelsen Dal Gård gjennom holdingsselskapet Dal Gård Holding AS.

Adal Multiservice AS tar på seg arbeidsoppdrag innen varetelling, flyttejobber, søppelplukking og andre typer oppdrag som normalt blir utført på dugnad av allmennyttige organisasjoner.

Jobbene blir utført på dugnad av privatpersoner som ønsker å støtte stiftelsens formål.

Selskapet er skattepliktig og MVA pliktig.


Ta gjerne kontakt dersom dere er interessert å få utført jobber som nevnt ovenfor eller lignende, så kommer vi med tilbud! Vi utfører jobbene effektivt til avtalt tid og til avtalt pris!

post@adalmultiservice.no